Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 15 of 25)
 
[København 31-JAN-2001 21:00 CET]
Emne: Generelt
Nedenfor vil jeg give en række gode råd, der indtil videre har vist sig at spare meget tid,
ærgelse, samt lette kommunikation i al almindelighed.
Nedenstående bærer præg af arbejde med⁄på flere forsk. platforme (DOS⁄Win9x, UNIX, Epoc)
 
Indholdsfortegnelse
Filstruktur
Filnavne
Egen log
Kort kommunikation
Simpelt er simpelthen godt
Find de repetative elementer i dit arbejde og automatisér
Tænk "alle" led i gennem, som din information⁄data (gen)bruges i
Copy⁄Paste      
Genvejstaster
 

 
1) Filstruktur:
Lav en gennemtænkt filstruktur.
Saml alle dine data-directories under een top-node
(gerne angivet af din UserID).
Det giver alt andet lige bedre muligheder for: overblik, flytbarhed,
backup, fremsøgning, m.v.
Simpelt eksempel:

 
2) Filnavne:
Benyt korte sigende filnavne.
Undgå æøå i filnavn
Undgå andre »eksotiske« tegn i filnavne. Tuborgklammer {} er et bedre
valg en alm. og hårde paranteser (specielt i relation til UNIX)
Undgå mellemrum i filnavne, brug underscore _ i stedet
Hold dig om muligt til een case
Tænk på at filnavnet skal være let at søge frem (gerne i grupper via
wildcards)

 
3) Egen log:
Lav en daglig log-fil over dit arbejde.
Personligt samler jeg løbende al daglig information i en txt-fil i
directoriet [daily].
Som navnekonvention benytter jeg YYYY_MM_DD_Unr.txt
Denne navngivning gør det utroligt let at fremsøge filer udfra datoer.
Endvidere sikre navngivning, at filerne sorteres tidsmæssigt korrekt
selvom der er valgt en evt. navnesortering.
Med varierende mellemrum "scanner" jeg de seneste logfiler og tager
alle "guldkornene" (SQL-scripts, UNIX-kommandoer, URL's,etc.) og fører
over i en træ-struktureret simpel ascii-fil kaldet brain2.hjt

 
4) Kort kommunikation:
Skriv om muligt korte præcise mails.
Opdel din tekst i nummeredede⁄entydige underpunkter
f.eks [1], [1a], [1c]
(det gør det meget lettere at besvare⁄kommunikere videre)
Logfiler⁄scripts o.l., som andre skal vurdere kan med fordel påføres
linienumre. Det kan ske utrolig let via en af følgende
UNIX-kommandoer:
Opdeler en txt-fil til noget "printbart" med linenr, headers,
sideskift og dato:
pr -n3 -F -o1 ind_fil.txt > ud_fil.txt
Eller den helt enkle, hvor der blot tildeles linienr: 
cat -n ind_fil.txt > ud_fil.txt

 
5) Simpelt er simpelthen godt:
(ja det siger næsten sig selv - eller også gør disse herrer:)
 
 
Dette emne kan der skrives meget om, men jeg vælger blot at give et
lille eksempel. Indhold, samt opbygning af dette site er forsøgt
lavet "simpelt".
Eksempel:
Mine arbejdsmæssige bookmarks har jeg valgt at samle i een html-fil,
hvilket letter omdeling til kolleger og drev jeg kan nå fra andre
maskiner. Opdeling, farvekodning, m.v. er lavet udfra en betragtning
om at det skal være simpelt, effektivt og let forståeligt:
Se H:\sag\vigtige.htm

 
6) Find de repetative elementer i dit arbejde og automatisér:
I mange arbejdsituationer findes der processer man udfører igen og
igen. I disse situationer bør arbejdet effektiviseres med makroer,
scripts, genvejstaster, copy⁄paste etc. Et godt eksempel er patchning
af Oracle Applications.

 
7) Tænk "alle" led i gennem, som din information⁄data (gen)bruges i:
Dette er ikke helt enkelt, men kræver kendskab⁄erfaring til hvordan
data kan "forvandles" under vejs.
Jeg vil blot give et par eksempler:
a) I et økonomisystem er det enkelte perioder døbt JAN-00, FEB-00
etc., når periodedata overføres til regneark (Excel) prøver regnearket
at være "brugervenligt" og tolker data som 01-01-2000, 01-02-2000
b) Af samme årsag formaterer jeg stort set altid mine "tidsdata" efter
en maske, der både kan læses⁄sorteres⁄omformes selvom data havner som
tekst i et regneark:
select TO_CHAR(sysdate,'[YYYY-MM-DD]_[HH24:MI:SS] (fmDay)') from dual;
Pointen er at bedre data i et bedre format letter kommunikation og
mindsker fejlfortolkninger, samt speeder hele processen op.

 
8) Copy⁄Paste:
Personligt hader jeg at genintaste data, og at vente på at andre
bliver klar med noget, der forlængst kunne have været færdigt ved
fornuftig brug af Copy⁄Paste er heller ikke morsomt.

 
9) Genvejstaster:
Shortcut's er kort fortalt nøglen til effektivitet.
(Musen er for "amatører" og folk, der gerne ser deres arm blive grøn
og falde af ;-})
Hvor det programmæssigt er muligt - brug lidt tid på at sætte
genvejstaster ind. Når du definere dine genvejstaster så husk på at
nogle tastekombinationer er nemmere at ramme (og derfor bedre) end
andre. Tænk også på sekvenser og at du selv skal kunne huske alle
genvejstaster. Nogle tastekombinater er allerede taget af Windows så
dem bør du klart undgå (Ctrl+O , Alt+F4, etc.)
Nedenfor er en meget kort eksempel-liste over nogle af mine shortcuts
på "Windows-niveau":
 
Ctrl+Alt+Num0      Taskman i Win9x
Ctrl+Alt+Num+ Screensaver med password
Ctrl+Alt+F12 Windows Commander (med mine settings)