Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 16 of 25)
 
[København 31-MAJ-2001 22:14 CET]
 
Emne: Windows Commander
 
Verdens bedste stykke software er efter min mening det schweiziske program Windows Commander (herefter omtalt som WinCmd).
Programmet er en »slags« Explorer⁄Stifinder, men til forskel fra Microsoft og Bill Gates, så har Christian Ghisler virkelig gennemtænkt stort set alle aspekter af moderne og avanceret filstyring. Hvor Microsoft og co. prøver at gemme mest muligt for brugerne, hvilket alene virker brugerfordummende og skaber ineffektive produkter, dér har Ghisler »taget tyren ved hornene« og overladt rattet til brugeren. Det er min klare overbevisning, at har man først forstået og prøvet WinCmd så vil man bagefter ikke lade sig nøjes med Explorer⁄Stifinder. At WinCmd yderligere har en række stærke features såsom FTP-klient, "ZIP-værktøj" (der normalt enkeltvis koster det tredobbelte af WinCmd), samt meget mere, er blot med til at understrege at WinCmd er et rent røverkøb for de 40 schwizerfrank (ca. 194 DKK) programmet koster.
 
Indholdsfortegnelse
Indledning til WinCmd
WinCmd er fleksibel, stærk og simpel
WinCmd ved du hvor du har
WinCmd giver overblik og adgang
WinCmd er perfekt til at navigere hurtigt og sikkert rundt
WinCmd den hurtige vej til det rigtige directory
WinCmd giver det bedste af browser-agtig navigering
To Filvinduer - nøglen til effektivitet
Kunsten at udvælge de rigtige filer
Filnavn til Clipboard
Farvning af filer
Multi Rename Tool
Sammenlign filindhold
FTP - det er nemt med WinCmd
ZIP,ARJ, m.m. - det er nemt med WinCmd
Lister - den interne (super) filviewer
Andre værktøjer i WinCmd
Slutord+download
 
Inden jeg kommer længere ned i substansen synes jeg det er værd at lægge mærke til disse ord fra en anden WinCmd oplysningside (jeg kan et godt stykke hen af vejen være enig, og håber at nærværende side kan gøre overgang til WinCmd lettere):
 
http:⁄⁄meddle.twisted.net⁄~digdug⁄wincmd.html
...
Final Words
Like a good car, Windows Commander won't work the way you want it right away. Until you use it a little and learn how it works, it may even seem a bit uncomfortable. But don't be discouraged, as the payoff is too great to ignore. You'll do all your file management a lot faster. An experienced person using Windows Commander often seems like a magician to the outsiders
 
I korte træk er WinCmd et dobbelt-vinduet filstyringsværktøj i særklasse, med brugbar funktionalitet som drivende kraft bag de enkelte versioner.
Dobbelt-vindue-princippet er ikke en ny forteelse, idet princippet findes i programmer til flere platforme:
(eksempler)
 
Norton Commander sammenholdt med Midnight Commander er nok de bedst kendte af ovenstående, men WinCmd er efter min overbevisning det funktionelt bedste af alle Commanders på markedet. WinCmd er nemlig utrolig fleksibel og ved at gennemtænke din personlige opsætning af programmet, distancerer WinCmd sig yderligere fra konkurrenterne.
 
Nedenfor vil jeg gennemgå dele af min egen brug⁄opsætning af WinCmd, og kort orientere om selve funktionaliteten.
 

1) WinCmd er fleksibel, stærk og simpel:
WinCmd har den klare fordel, at programmet gemmer sine settings i alm. .ini filer. Ikke noget med at sovse disse værdifulde data ned i Window's registreringsdatabase.
Normalt gemmes .ini filerne i c:\windows\ (eller c:\winnt), men jeg vil klart anbefale at benytte wincmd's mulighed for at starte op med .ini filer man selv specificerer placering af.
Jeg har valgt at beholde mine .ini filer i samme katalog som WinCmd og starte WinCmd op med enten en shortcut (eller .bat fil) med følgende indhold:
<fuldsti>WINCMD32.EXE ⁄F=<fuldsti>SAG_ftp.ini  ⁄I=<fuldsti>SAG_WINCMD.INI
 
WinCmd beholder hele sin kode i eget directory+subdirs. Ikke noget med at fedte hele Windows ind i DLL'er, OCX'er, SYS'er o.l.
Når WinCmd skal opgraderes er det blot at fortælle setup-programmet, hvor ens WinCmd er placeret og alle ens settings bibeholdes.
 
Jeg bruger ovenstående til at tage en kopi af mit WinCmd directory til et midlertidigt netværksdrev, hvis jeg skal arbejde på andres PC'er. Min midlertidige WinCmd har derfor samme opsætning, funktioner, FTP-settings m.v. som min orginale.
 
Som eksempel på hvor simpel⁄stærk WinCmd er kan man tage selve sprogunderstøttelsen. I et LANGUAGE-dir findes .mnu og .lng filer. Disse filer er til menu- og sprog-settings, men de er indholdsmæssigt simple txt-filer, så du kan selv rette⁄tilpasse dem efter ønske.
 

2) WinCmd ved du hvor du har:
Ja, rent faktisk kan man sætte WinCmd op til at fylde lige netop den del af skærmen som er ønskværdig, og naturligvis huske dette fra gang til gang.
(Windows Stifinderen er meget ringe på dette område).
Jeg kører normalt alle mine programmer i FullScreen hvis det er muligt, men lige netop WinCmd er en mindre undtagelse. Her har jeg valgt at lade lidt plads være fri ovenfor og nedenfor WinCmd til brug for drag'n'drop til andre bagvedliggende programmer (der kører i FullScreen)
 

3) WinCmd giver overblik og adgang:
WinCmd er en superb personlig erstatning for Windows "Skrivebord" og "Menuen Start". I WinCmd kan man under menupunktet Start tilføje en række programmer⁄filer, man ofte anvender. Hvis man tænker sig lidt om og sørger for at holde forbogstavet unikt, kan man opnå en meget hurtig måde at starte sine favoritprogrammer på - blot ved at trykke Alt+S+forbogstav. Eksempler Alt+S+l (for Lotus Notes), Alt+S+w (for Word), Alt+S+t (for Telnet).
 
Har du mange programmer⁄filer kan let bygge et hierarki i menustrukturen (dette er ikke vist på ovenstående figur)
 
WinCmd har også et iconbånd, der er ganske fikst. Du kan blot trække en ressource program⁄fil⁄directory (også FTP-directory) op på iconbåndet, og der er straks lavet et "opstarts-icon" til denne ressource.
 
Eksempler på indholdet af nogle af mine "opstarts-ikoner":
cd c:\Programmer\Oracle\JInitiator\jcache
 
cd ftp:⁄⁄appludv@aix3⁄udv02⁄financials⁄data⁄oracle⁄UDVBE⁄
(prøv du at få Winsovs Stifinder til at acceptere det el. lign)
 

4) WinCmd er perfekt til at navigere hurtigt og sikkert rundt:
WinCmd har en meget anvendelig funktion, der består i at scanne en disk⁄logisk drev for directory-strukturen. Denne information gemmes⁄opdateres i roden på drevet i en fil kaldet 'treeinfo.wc' Ved at trykke AltGr+F10 åbnes 'Directory Tree' og her er det blot at skrive lidt af starten af navnet ind. WinCmd skifter mellem alle "hits" på navnet ved at holde AltGr+Return (eller Ctrl+Return) inde. Jeg har vist det i figuren nedenfor, hvor den sorte bjælke hopper mellem hits på navnet z02
 
Denne funktion til at scanne⁄huske hele træstrukturen er extremt tidsbesparende i navigeringen. Det sparer også lidt på ens eget huskearbejde, idet man blot skal huske "slut-directoriet" på det rigtige drev, så finder man lynhurtigt stedet igen.
 

5) WinCmd den hurtige vej til det rigtige directory:
Der findes uden tvivl en række directories som man "bare altid" har brug for at navigere til. WinCmd har en super-funktionalitet kaldet 'Directory Hotlist' og via genvejtasten Ctrl+D får man en liste over directories man hurtigt kan hoppe til (på tværs af drev og evt. FTP-connections).
 
Tip: Hold i videst muligt omfang forbogstavet(tallet⁄tegnet) unikt. På den måde er det blot at knaste Ctrl+D+forbogstavet og man havner lynhurtigt det rigtige sted.
 
Det er min erfaring at fingrene hurtigt "opsuger" disse hurtige navigerings-genveje.
 

6) WinCmd giver det bedste af browser-agtig navigering:
De fleste browsere har mulighed for at gå frem og gå tilbage til tidligere besøgte sider. På samme vis giver WinCmd mulighed for at gå til tidligere besøgte ressourcer (directories⁄archives⁄FTP-directories) på en hurtig måde. Browsere har normalt også en "History-List" over besøgte steder, og en lignende funktion findes i WinCmd:
 
Alt+venstre_pil⁄højre_pil
Går tilbage⁄frem i besøgte ressourcer
 
Alt+pil_ned
Viser liste over besøgte resourcer (begrænset til seneste ca. 25 stk)
 
Historikken er dog clearet næste gang WinCmd startes op.
 

7) To Filvinduer - nøglen til effektivitet:
De to vinduer er uden tvivl en af de væsenligste årsager til alle "Commanders" popularitet. Håndtering af de grundmuligheder de to vinduer giver, er de basale "byggesten" i ens WinCmd færdigheder. Brugere med rødder i Norton Commander⁄Volkov Commander til DOS er godt stillet, for det er hovedsagligt dét keyboard-layout fra disse programmer, der er videreført, dog er der med tiden kommet en masse andre muligheder til. WinCmd har en udemærket hjælpefil og under punkt 3.b Keyboard layout kan man læse nærmere om tasterne. Følgende taster er minimum for at få noget effektivt ud af de to vinduer:
 
Alt+F1        Vælg drev for venstre vindue
Alt+F2        Vælg drev for højre vindue
F5            Kopiér til andet vindue
Shift+F5      Kopiér til eget vindue
Ctrl+Shift+F5 Kopiér til genvejsfil (.lnk) i andet vindue
Alt+F5        Pak (Zip) til andet vindue
Ctrl+Pil(v⁄h) "Ser" i directory⁄pakket fil i modsat vindue
 
Endvidere synes jeg det skal være nemt at gå til en specifik fil⁄directory i en stor liste udfra lidt af filnavnet. Via følgnede setting under 'Options, Operation':  kan man nemt "hoppe" ned til den relevante ressource.
 
I ver. 4.52 er der kommet en anden lille, men meget effektiv forbedringing: Ved at trykke Ctrl+b vises alle filer i current directory og alle sub-directories. I denne liste kan man bagefter sortere, filtrere etc.
 

8) Kunsten at udvælge de rigtige filer:
WinCmd giver nærmest optimale muligheder for at skabe overblik over filer i et directory og derved arbejde med de rigtige filer.
Man kan naturligvis få vist sine filer ordnet efter Name, Extension, Size, Date, men festen slutter ikke her !. Det er muligt at vælge at se på filer, der overholder et "filter" (Ctrl+F12).
 
 
I ovenstående figur ses et "filer" angivet. "Filteret" *.sql ; *.log | 2000* 199?* vil bevirke at jeg kun for vist filer med Extension sql eller log, blot må de ikke begynde med 2000 eller 199?
WinCmd er "rar" at huske ca. 20 af ens tidligere "filtre".
De to øvrige "filterregler" er nogle predefinerede jeg har lavet. De kan være ganske avancerede, men i mine tilfælde gør de følgende:
 
*.sql -'CREATE OR REPLACE VIEW'
Viser filer af typen sql, men tekstrengen CREATE OR REPLACE VIEW må ikke være indeholdt.
 
2000*txt +'Jserv'
Viser filer udfra masken 2000*txt, hvor ordet Jserv skal være indeholdt.
 
Når man så har pinpointet en mængde af "de rigtige filer" kan man lave Expand⁄Shrink⁄Invert på mængden indtil man har de endelige filer. Disse funktioner sker via følgende taster på det numeriske tastatur:
  Expand  +
  Shrink  -
  Invert  *
 

9) Filnavn til Clipboard:
Een af de funktioner i WinCmd jeg uden tvivl benytter mest er muligheden for at markere een eller flere filer og sende sti- og filnavn til Clipboardet. Noget af det ringeste i hele Windows grænsefladen er den filhåndtering som de fleste Windowsprogrammer benytter. Skal jeg åbne en fil i et andet program, så foregår det altid via WinCmd. I WinCmd går jeg til⁄finder selve filen og sender fuld filsti til Clipboardet med en shortcut-tast.
 
WinCmd kan sende fulde filstier⁄filnavne til Clipboardet fra alm. filer⁄directories, pakkede filer og FTP-sessions.
Eksempler hvor jeg benytter denne funktionalitet:
 
 
Selve kommandoerne 'cm_CopyFullNamesToClip' og 'cm_CopyNamesToClip' er default ikke tildelt nogle shortcuttaster. Så inden denne geniale funktionalitet kan bruges skal man blot een gang for alle vælge at lægge kommandoerne på en taste-kombination.
Jeg har valgt at bruge AltGr+F1 som kombination til den fulde sti, og AltGr+F2 er shortcuttast for det rene filnavn.
Begge kombinationen er valgt, idet de er nemme at ramme (yderligt placerede taster)
 
 

10) Farvning af filer:
I WinCmd er det muligt at få vist visse typer filer med en speciel farve i selve filnavn+filoplysninger. Det kan være rart at f.eks. eksekverbare filer står ud fra mængden via farvningen. Jeg har valgt at farvekode denne type filer for at mindske risikoen for uforvarende at komme til at afvikle et program.
 
 

11) Multi Rename Tool:
WinCmd er spækket med en lang række indbyggede småprogrammer og deres kendetegn er alle enkelthed og effektivitet. Et af disse er et fil-⁄directory-renamer. Jeg synes at figuren nedenfor er nærmest selvforklarende:
 
Som en ekstra "bonus" er der tillige Undo og renamefunktionen virker også på FTP-ressourcer.
 
Jeg har brugt det flere gange til at omdøbe filer udfra f.eks. serverplacering og fildato, for derefter at scanne dem igennem med find, xargs, cat og grep i UNIX.
 
Værktøjet har også en søg⁄erstat, således at man eksempelvis let kan substituere mellemrum i filnave med _ og æøå, med noget "ufarligt" inden de FTP'es til UNIX.
 

12) Sammenlign filindhold:
Et andet godt småprogram er 'Compare by content'. Dette program sammenligner to filer og viser deres forskelle på en intuitiv måde. UNIX har tilsvarende funktionalitet, men her synes jeg ikke at outputtet er helt så intuitivt som under WinCmd.
Jeg bruger ofte Compare-funktionaliteten, idet den let afslører evt. ændringer i indholdet mellem to ascii filer (typisk dele af Oracle patches).
Det er muligt at foretage sammenligningen på filer dybt nede i pakkede filer uden problemer. Jeg har faktisk via dette lille program fået en lidt besværlig supporter til at forstå at en dansk patch ikke helt havde alt med som andre sprogversioner havde.
 
 
For nyligt har jeg opdaget en anden god egenskab ved WinCmd's Compare-funktionalitet. Jeg sammenlignede to filer (2 lokale udgaver af Oracle Applications $FND_TOP⁄resource⁄wfmail.cfg) og editerede samtidigt med et andet værktøj (MetaPad) den ene af filerne. V.h.a. Compare-funktionaliten var det enkelt at tage linier fra det ene vindue (via Clipboardet) og paste dem ind i editeringsværktøjet. Hver gang savede i editeringsværktøjet og skiftede over til WinCmd's Compare-funktionalitet blev jeg mødt med et popup-vindue 'File(s) modified, recompare ?'. På den måde var det rimlig enkelt at tage specifikke settings fra den ene fil over til den anden.
 
Af rent mnemotekniske årsager har jeg assigned kommandoen til Altgr+C
 

13) FTP - det er nemt med WinCmd:
I WinCmd er der indbygget en rigtig god FTP-klient, der fuldstændigt er en integreret del af WinCmd, hvilket er ganske effektivt. Mange andre FTP-klienter prøver at lægge sig op af den filnavigeringsmetodik, der benyttes i Stifinder⁄Explorer, men det gør efter min mening blot ondt værre. WinCmd's FTP fungerer stort set som et hvilket som helst andet drev, blot har ressourcen ikke et drevbogstav, men et tal fra 0 til 9. Det betyder at man faktisk kan køre med 10 åbne FTP-sessioner på een gang, og hvis serverne tillader det kan filer⁄directories endog kopieres mellem disse.
 
Nogle af ekstraværktøjerne i WinCmd fungerer også selvom det er en FTP-connection. Det er bl.a. Multi Rename, Lister(filviewer) og kald af ekstern editor. På nedenstående billede bliver jeg spurgt om jeg vil uploade den fil jeg har ændret i via FTP og den eksterne editor.
(TIP: Windows standardeditor Notepad kan ikke læse UNIX-txt, så brug en anden editor under WinCmd eller skift simpelthen notapad.exe ud med noget bedre. F.eks MetaPad)
 
En anden god ting ved WinCmd's FTP er, at den kan optage afbrudte downloads. I videst muligt omfang bruger jeg bl.a. derfor WinCmd's FTP fremfor at hente filer ned via Internet Explorer.
 
Oplysninger til FTP er nemme at arbejde med, men her er alligevel to gode råd:
 
Sæt 'Remote dir' og 'Local dir' for servere man tit er i kontakt med, så ved man altid hvor man starter ud både på serveren og PC'en.
Brug en navnekonvention til de forskellige sessioner:
 
FTP kan arbejde i baggrunden (også med flere connections) så upload⁄download af store filer påvirker ikke resten af WinCmd. På nedenstående figur vises at to store filer sendes op til aix5:
 
Ønsker du en liste vist på samme måde som kommandoen ls -l i UNIX kan du trykke Alt+Enter
Skift mellem de forskellige transfer modes sker med Ctrl+M
 

14) ZIP, ARJ, m.m. - det er nemt med WinCmd:
Pakkede filer en en leg under WinCmd. Der er indbygget en intern "zipper" og via denne kan zip-filer behandles stort set som alm. directories.
 
Pakkefunktionaliteten spiller selvfølgelig samme med resten af WinCmd. Man kan f.eks. lave en søgning efter alle filer af typen *.doc;*.xls og markere de fremsøgte og få zippet alle filer med directory-struktur.
 
WinCmd kan arbejde direkte nede i en zip-fil. Man kan f.eks. extracte fra een zip-fil til en anden. Lave filsammenligning af filer, selvom de findes i forskellige zipfiler (interessant ved bl.a Oracle Applications Patches).
 
WinCmd kan naturligvis også teste pakkede filer, lave selvudpakkende filer og "gå" ned i selvudpakkende filer på samme måde som alm. zip-filer (Ctrl+PgDown)
 
Skal jeg have nogle filer med på en diskette og være helt sikker på, at der ikke er fejl, så zipper jeg filerne, overfører zip-filen til disketten, klikker disketten ind⁄ud og laver et CRC-check af zip-filen på a:\ med Alt+Shift+F9
 

15) Lister - den interne (super) filviewer:
Den indbyggede filviewer i WinCmd fungerer rigtig godt sammen med hovedproduktet. Har man f.eks. søgt en mængde filer frem udfra tilstedeværelse af 'søgeord' og disse filhits markeres til fremvisning, ja så følger 'søgeord' med over i Lister og man kan direkte søge videre her.
 
Lister kan vise bitmaps, men har man f.eks. brug for at se .gif, .jpg, .png m.v. så anbefales det at benytte programmet IrfanView. IrfanView er gratis for private og er kun een .exe fil (380 Kb). Det er en kanon billedbehandler og samspillet med Lister er perfekt.
 
En af de rigtig gode ting ved Lister er at flere filer kan fremvises under een session, man skifter blot mellem dem med N og P (Next og Previous). Den viser fuld filsti, så man er aldrig i tvivl om hvilken fil der nu vises. Ideen burde fremgå af nedenstående eksempel:
 
Alle typer filer er guf for Lister og selv enorme filer er intet problem (min rekord er en 55 Mb UNIX tekstfil). Interessant indhold i filer kan naturligvis markeres og sendes til Clipboardet, også fra binære filer. Lister kan også fås som et gratis standdalone produkt, men sammen med WinCmd er det i særklasse.
 
Udviklingen af WinCmd giver løbende forbedringer og Lister er ingen undtagelse. 24 jan. 2001 kom WinCmd i ver 4.52 og i denne version kan Lister bl.a. læse det rent tekstmæssige indhold, samt links i .htm filer. Denne mulighed under Options->Configure fremgår nedenfor.
 

16) Andre værktøjer i WinCmd:
Ud over de funktioner⁄værktøjer beskrevet ovenfor findes der en række andre nyttige småværktøjer⁄funktioner i WinCmd:
 
Fil splitter:
Som navnet antyder kan store filer deles op i mindre stykker. Filerne kan samles igen af WinCmd eller af DOS, hvis modtager ikke kører WinCmd. Størrelserne kan vælges på en liste (diskettestørrelser) eller angives i bytes, dog må der ikke blive skabt mere end 999 opsplittede filer.
 
Encoder⁄Decoder for MIME, UUEncode, XXEncode (og BinHex):
Filer kan omkodes til kun at være i 7bit ascii. På den måde er der en bedre chanche for at de "overlever" at blive sendt via Internettet. Jeg har flere gange brugt afkodning af "syge" atachments i vigtige mails, hvor selve det atachede er blevet "fedtet" ind i mail-haederen.
 
Synchronize Directories:
Det er muligt at holde to dirs i synch med WinCmd. F.eks. arbejdsdokumenter på dit usikre c-drev og dit personlige sikrede netværksdrev.
WinCmd kan også synkronisere med et directory i en zip-fil eller på en FTP-server.
 
Parallel Port Connection:
WinCmd har også fået funktionalitet til at styre dataoverførsel mellem to paralelportsammenkoblede PC'er.
 
Yderligere:
En lang række af de disk-⁄fil-releterede opgaver, der på kluntet vis kan udføres i Windows, er samlet på en enkel og elegant vis i WinCmd. det drejer sig om bl.a.:
 
Sidst men ikke mindst er der kommandolinen i WinCmd. Med denne kan man let få udført en skriftlig kommando f.eks. pbrush for at starte Paint i Windows. "Rene" DOS-kommandoer kan også angives (se figur nedenfor).
Jeg bruger dog specielt kommandolinien under FTP-sessioner til at angive cd fuldsti f.eks.
cd ⁄test⁄financials⁄prog⁄1102⁄java⁄oracle⁄apps⁄icx⁄bugsiecm. WinCmd husker de sidste 20 kommandoer, hvilket indikeres af dropdown-listen
 
 
WinCmd har muligvis en masse andre muligheder som jeg ikke har stiftet bekendtskab med endnu (eller undladt at beskrive her).
 
Skal jeg sige noget dårligt om WinCmd så må det være at programmet er så godt⁄kvalitetsbetonet (og derved uundværligt), at det desværre er en spærre for at skifte til et bedre OS. Men den dag Ghisler har lavet en Linux Commander så er jeg den der er skiftet
 
Mere om WinCmd og Download af nyeste udgave her: www.ghisler.com