Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 2 of 25)
 
Archive

 
Under denne folder er der arkiveret tidl. materiale f.eks.udvalgte dele af et tidl. website.
Siderne er således statiske og ikke yderligere vedligeholdt,
men indholdet har stadig relevans i en IT-brugsmæssig sammenhæng.
 
F.eks. har Windows Commander måtte skifte navn til Total Commander,
og er nu (primo okt-2006) i ver. 6.55, men siden om programmet er stadig god latin.